Жаңылыктар

Допингге каршы улуттук эрежелер

Кыргыз Республикасынын Допингге каршы улуттук эрежелери Кыргыз Республикасындагы спорттун негизги принциптерин жөнгө салуучу атайын эрежелер болуп саналат. Алар өлкөдө таза спортту сактоого жана өлкөдөгү бардык спортчуларга бирдей шарттарды түзүүгө багытталган. …